Bewindvoerder

Wat doet een bewindvoerder?
Bewindvoerder

Wat is een beschermingsbewind?

Het beschermingsbewind is een juridische maatregel voor meerderjarigen die niet of niet volledig in staat zijn hun eigen belangen te behartigen.

 

Door het instellen van het bewind wordt de cliënt beschikkingsonbevoegd ten aanzien van de onder beheer gestelde gelden en goederen. Zowel een beperkt als een volledig beschermingsbewind zijn mogelijk.

 

Het beschermingsbewind richt zich op financiële zaken. De kantonrechter is belast met de wettelijke uitvoering van de onderbewindstelling. Zij stelt het bewind in en benoemt de bewindvoerder.

Wat doet een bewindvoerder?

De taken van een bewindvoerder zijn erg divers. Naast het beheren van uw inkomsten en uitgaven, is de bewindvoerder bekend met de verschillende wet- en regelgevingen in Nederland. Woont u bijvoorbeeld in een WLZ-instelling, dan dient u maandelijks een eigen bijdrage te betalen. De bewindvoerder zal controleren of de hoogte van de eigen bijdrage juist is vastgesteld.

 

Ook verzorgt Alwara jaarlijks uw particuliere belastingaangifte, controleert zij uw verzekeringspakket en bekijkt of u recht heeft op bepaalde (minima) voorzieningen in uw gemeente en vraagt deze voor u aan. Afspraken over te besteden gelden en uitgaven worden voor zover mogelijk, samen met u vastgesteld.

 

Jaarlijks legt de bewindvoerder rekening en verantwoording af aan de kantonrechter. De kantonrechter controleert op deze manier de inkomsten en uitgaven over het afgelopen jaar.

De aanvraagprocedure van een onderbewindstelling

Na een eerste telefonisch contact wordt er een kennismakingsgesprek (intakegesprek) ingepland. Het kennismakingsgesprek vindt plaats bij Alwara op kantoor. Wanneer het voor u niet mogelijk is bij Alwara op kantoor te komen, kan er een afspraak in uw eigen woonomgeving worden gemaakt.

 

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt er samen een eerste inventarisatie gemaakt welke ondersteuning gewenst is en of Alwara de juiste dienstverlener voor u is. Als u besluit om over te gaan tot een aanvraag biedt Alwara u ondersteuning in de aanvraagprocedure.

 

Samen met u worden de aanvraagformulieren ingevuld en de verdere procedure uitgelegd. Alwara vindt een individuele benadering van iedere cliënt een meerwaarde.

Tarieven
Lees meer over onze tarieven
Neem contact met ons op

Wilt u contact opnemen of meer informatie over bewindvoering bij Alwara?

Vul dan hieronder het contactformulier in of neem telefonisch contact met ons op.

Contactformulier

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk vrijblijvend contact met u op.