Kosten

Het landelijk overleg kantonrechters (LOVCK) heeft richtlijnen opgesteld ten aanzien van de beloningsgrondslag voor een bewindvoerder. Deze tarieven kunt u vinden op de website www.rechtspraak.nl.

De kantonrechter stelt jaarlijks voor iedere uitgesproken beschermingsmaatregel, het honorarium daadwerkelijk vast. Over de vastgestelde bedragen wordt BTW berekend.

Tevens worden er in het eerste jaar eenmalige intakekosten in rekening gebracht.

Voor bijzondere werkzaamheden kunnen, met toestemming van de kantonrechter, extra kosten in rekening worden gebracht. Van extra bijkomende kosten is in de meeste gevallen geen sprake.

Voor echtparen die onder bewind zijn gesteld, geldt een 120 %  tarief van de hieronder genoemde bewindvoerderstarief.

Wanneer u financieel niet in staat bent de beloning voor Alwara uit eigen middelen te voldoen, kunt u financiële ondersteuning bij de gemeente vragen waarin u woonachtig bent. In deze gevallen kan, mits aan alle vereisten van de betreffende gemeente is voldaan, Bijzondere Bijstand worden toegekend.
Alwara zal voor u de aanvraag voor Bijzondere Bijstand bij de gemeente indienen.

Contact

Alwara Vestiging Silvolde
Terborgseweg 62
7064 AH  Silvolde

Alwara Vestiging Zwolle
Postbus 40144
8004 DC Zwolle

Alwara is telefonisch te bereiken van maandag tot en met donderdag van 09:00 uur tot 12:30 uur op telefoonnummer: 0315 - 341 856. Wij staan u graag te woord.

Stel een vraag

Versturen