Veelgestelde vragen

Wat moet ik zelf nog doen als ik onder bewind sta?

Alle veranderingen of wijzigingen in uw persoonlijke situatie dient u aan ons door te geven. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat u gaat samen wonen, dat er een baby op komst is, dat u verhuist of verhuisplannen heeft, kortom alles wat van invloed is op uw financiële huishouding dient u aan de bewindvoerder door te geven. Het is belangrijk dat u begrijpt dat het bewind een samenwerkingsverband is.

KRIJG IK NOG POST OP HET MOMENT DAT ALWARA MIJN BEWINDVOERDER WORDT?

Op het moment dat wij de beschikking van de rechtbank hebben ontvangen, wordt er een afspraak gepland om de administratie aan ons kantoor over te dragen. Alwara zal daarna alle betrokken instanties aanschrijven en hen verzoeken ons correspondentieadres op te nemen. Daarna wordt meestal alle post direct aan ons kantoor toegestuurd. Mocht u toch nog post op uw woonadres ontvangen, dient u deze stukken binnen twee werkdagen aan ons kantoor door te sturen. Ons correspondentieadres is: Postbus 8, 7064 ZG in Silvolde.

Moet ik de kosten voor het bewind zelf betalen?

Als u onder bewind bent gesteld, is het wellicht mogelijk dat u voor een vergoeding via de bijzondere bijstand in aanmerking komt. De gemeente beoordeelt aan de hand van uw financiële situatie of u wel of geen draagkracht heeft om de kosten zelf te voldoen. Indien u een inkomen op bijstandsniveau heeft en weinig tot geen spaarvermogen, wordt vrijwel altijd het tarief voor de bewindvoerderskosten door de gemeente vergoedt. Indien u betaalde arbeid verricht, een ander soort (hogere) uitkering of eigen vermogen heeft zult u naar alle waarschijnlijk de kosten of een gedeelte van de kosten zelf moeten betalen.

Wat is het verschil tussen schuldhulpverlening en bewindvoering?

Bewindvoering en schuldhulpverlening zijn niet hetzelfde. Een bewindvoerder is geen schuldhulpverlener en Alwara is geen schuldhulpverlenende instantie. Een bewindvoerder behartigt uw financiële belangen, stabiliseert uw inkomsten en uitgaven en brengt een eventuele schuldensituatie in kaart. Een bewindvoerder zal uw financiële situatie beoordelen en indien nodig betalingsregelingen treffen om zo uw openstaande vorderingen af te lossen. Wanneer er sprake is van een problematische schuldensituatie zal de bewindvoerder uw inkomsten en uitgavensituatie stabiliseren. Voor het daadwerkelijk saneren van uw schulden wordt u in overleg met de bewindvoerder aangemeld bij een schuldhulpverlenende organisatie (gemeente). De gemeente zal dan proberen om een minnelijke schuldsaneringsregeling te starten en een akkoord te bereiken met de schuldeisers. Mocht dit niet lukken, dan kan er bij de rechter een verzoek worden ingediend om toegelaten te worden tot de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen).

Mag er beslag worden gelegd wanneer Alwara is aangesteld als bewindvoerder?

Er mag beslag gelegd worden op uw inkomen als u onder bewind staat. Een bewindvoerder kan dit niet voorkomen of tegenhouden. Een deurwaarder mag alleen beslag leggen wanneer de rechter daar toestemming voor heeft gegeven. Op het moment dat er beslag wordt gelegd, is het erg belangrijk om direct te controleren of de beslaglegger de beslagvrije voet correct heeft vastgesteld. Dit is het bedrag waar u tenminste recht op hebt om van te kunnen leven. Dit bedrag is niet voor iedereen gelijk. Indien blijkt dat de beslagvrije voet niet juist is vastgesteld, zal de bewindvoerder hierop actie ondernemen. Het is erg belangrijk dat wanneer u stukken van de deurwaarder heeft ontvangen of wanneer een deurwaarder u thuis heeft bezocht, dit terug te koppelen aan uw bewindvoerder.U mag te allen tijde de deurwaarder naar ons kantoor verwijzen.

Hoe kan ik extra geld aanvragen?

Dit mag per email (info@alwara.nl) of per telefoon 0315 – 341 856. U kunt ons kantoor van maandag tot en met donderdag telefonisch bereiken. Wij zijn telefonisch bereikbaar maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur. Op vrijdag is ons kantoor niet bereikbaar. Bij Alwara is er een betalingsronde aan het eind van de ochtend en aan het eind van de middag. Betalingen worden op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag uitgevoerd.

Op welke manier blijf ik betrokken bij mijn eigen financiële zaken?

Door de uitspraak van de kantonrechter, wordt Alwara aangesteld als uw wettelijk vertegenwoordiger. Alwara stelt voor zover mogelijk in overleg met u het plan van aanpak op. In dit plan van aanpak worden duidelijke samenwerkingsafspraken gemaakt. Daarnaast is het mogelijk uw bankrekeningen digitaal in te zien en uw bij- en afschrijvingen te volgen via een login. Door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord kunt u op ieder gewenst moment uw bankzaken inzien. Wanneer u geen gebruik maakt van een computer kan Alwara u papieren afschriften per post toesturen.

Kan ik overstappen op Alwara als ik ontevreden ben over mijn huidige bewindvoerder?

U kunt zich altijd aanmelden bij Alwara. Wij verzoeken u wel voorafgaand aan uw aanmelding bij ons kantoor eerst met uw huidige bewindvoerder in gesprek te gaan. Het is belangrijk dat u uw ontevredenheid bespreekt met uw huidige bewindvoerder. Kan het probleem nog binnen de huidige organisatie worden opgelost? Kan de vertrouwensband nog herstelt worden? Indien blijkt dat er geen goede samenwerking meer mogelijk is, zullen wij contact opnemen met de huidige bewindvoerder en proberen wij de overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Ik wil stoppen met bewindvoering, kan dat zomaar?

Bij het opheffen van het bewind kijkt de rechter altijd naar de grond waarop het bewind destijds is ingesteld. Wat is er ten op zichte van die eerdere situatie veranderd? Wanneer de rechter van mening is dat u zelf weer de kans behoort te krijgen om uw eigen financiële belangen te behartigen, wordt het bewind opgeheven. Een verzoek tot opheffen kunt u in overleg met uw bewindvoerder bespreken en bij wederzijds vertrouwen samen met uw bewindvoerder indienen. Wanneer u en uw bewindvoerder van mening verschillen over dit standpunt, kunt u zelf een verzoek bij de kantonrechter indienen. De kantonrechter zal dan alsnog de bewindvoerder in dit proces betrekken en vragen welke ervaringen de bewindvoerder hierin heeft.

Kan ik internetbankieren op mijn leefgeldrekening?

Het is niet mogelijk om te internetbankieren op uw bankrekeningen wanneer er een beschermingsbewind van toepassing is. Dit wordt automatisch stopgezet wanneer de bank door ons is geïnformeerd over het ingestelde bewind.

Hoe snel wordt mijn e-mail behandeld?

Uw email wordt in bijna alle gevallen dezelfde werkdag beantwoord. Uiterlijk binnen twee werkdagen ontvangt u een reactie van ons. Op vrijdag is ons kantoor telefonisch en per email niet bereikbaar.

Wordt mijn leefgeld op een feestdag ook overgemaakt?

Alle periodieke overboekingen die door de bewindvoerder zelf zijn ingesteld, worden ook op feestdagen uitgevoerd.